• Telefon: +372 53555500
  • E-post: info@suksutall.ee
  • Avatud: E-R 15:00-20:00 L-P 8:00-15:00
30.12.2021
Hobuse/poni POOLRENT
Полуаренда пони/лошадь


  • Rentnikuga tehakse kirjalik leping.

  • ratsutad kolmel kindlal päeval nädalas ühe kindla hobusega. Ühte hobust on võimalik rentida ka kahel inimesel korraga, kui suudetakse kokku leppida mõlemale sobivad trennipäevad.


Hobust võib kasutada nii rentnik kui ka rendileandja. Tähendab, et hobuse ülejäänud päevade koormuse ja kasutuse otsustab tall.


Hobuse igapäevane pidamine on talli kohustus  • Rentnik peab olema edasijõudnud ratsutaja, teadlik ratsutamisega seonduvatest ohutusnõuetest ja suutma tegeleda hobusega iseseisvalt. Soovitatavalt rohelise kaardi omanik ja soovib aktiivselt võistlemas käia.


* Rentnikul on kohustus täita treeningpäevikut
* Alaealistel on lepingu allkirjastajaks lapsevanem
* Lepingu lõpetamisest on vajalik ette teatada vähemalt 1 täiskuu
* Rentnikul on vajalik tasuda tagatisraha 1 kuu rent
* Rent tuleb tasuda iga kuu fikseeritud kuupäevaks.
* Kui rendimakse on hilinenud kuni 30 päeva, siis loetakse rendileping lõppenuks ning tagatisraha ei kuulu enam tagastamisele
* Nagu ka oma hobuse puhul, tuleb ka rendihobuse puhul tasuda kulud(s.h. rent) hobuse eest ka siis, kui ei ole võimalik hobusega ratsutada(lonkab või on mõni muu mure). Võimaluse korral pakume selleks ajaks asendushobust.
* Rentnik tasub pooles ulatuses hobuse ratsakooli grupitreeningud, veterinaar-, sepa- ja võistluskulud.
* Rentnikul õigus kasutada talli tingimusi(platsi, karjamaid jne)
* Rentnikul on kohustus järgida talli sisekorda ning “head tava” hobustega ümberkäimisel
* Rentnikul ei ole õigust ilma tallipoolse nõusolekuta anda hobust teistele ratsutamiseks
* Rentnikul ei ole õigust omavoliliselt viia hobust ära talli territooriumilt
* Rendihind ei sisalda eratreeneri tasu. Treenerit saab valida ja kooskõlastada talli juhatusega.


* Kui soovid hakata tegelema võistlemisega, kuid sul peab olema kindlasti meie poolt aktsepteeritud treener.


месяц
kuu
120
0