Ratsakool RIDER

Rider Ratsaspordikool on äriregistrisse kantud Rider MTÜ (edaspidi huvikooli pidaja) erahuvikool.
Ratsakooli asukoht on Vitsiku küla, Kohtla vald, Ida-Virumaa.
Ratsakooli tegevusalaks on lastele, noortele ja täiskasvanutele ratsutamisoskuse õpetamine ning teoreetiliste loengute läbiviimine vastaval erialal.
Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Huvikooli Seadusest, Erakooliseadusest, käesolevast põhikirjast ja teistest kehtivatest riiklikest ja kohalikest õigusaktidest.

Ratsakooli ülesanded on:

 • Laste ja noorte süstemaatilise sportliku õppe- ja treeningtöö korraldamine ja sportimisvõimaluste loomine.
 • Laste ja noorte tervise tugevdamine ja igakülgne arendamine.
 • Noorte vaba aja sisustamine huvitava, kasuliku ja sportliku ausa mängu reeglitele rajatud tegevusega.
 • Vastastikuse lugupidamise ja koostööoskuste kasvatamine.
 • Loodusseaduste tundmaõppimine ja säästliku, loodushoidliku mõttelaadi kasvatamine.
 • Sportlike oskuste, vilumuste ja teadmiste õpetamine lähtuvalt laste ja noorte soovidest ja eeldustest.
 • Eesti ratsasporditraditsioonide ja hobukultuuri järjepidevuse tagamine.
 • Ratsaspordi propageerimne ja populariseerimine.
 • Töökasvatuse, vabatahtliku töö propageerimine ja erinevate hobusekasvatusega seotud tööde õpetamine lastele ja noortele

Rider Ratsakooli tegevuse eesmärgid on:

 • pakkuda lastele, noortele ja täiskasvanutele võimalusi ratsutamisõppeks ja isiksuse arenguks.
 • võimaldada lastele, noortele ja täiskasvanutele tegeleda ratsutamisega nii hobina kui ka saavutada kõrgeid sportlikke tulemusi nii üleriigilises kui rahvusvahelises konkurentsis.
 • arendada lastes ja noortes soovi tegutseda ka tulevikus ratsaspordiga.
 • kasvatada tulevasi sportlasi ja ratsutamistreenereid.